Vastuullisuus

Voimisteluliiton jäsenseurana otamme osaa vastuullisuustyöhön. Vastuullisen voimistelukulttuurin luominen on koko voimisteluväen yhteinen urakka, jolla taataan kaikille turvallinen ja tasavertainen toimintaympäristö hyvässä seurassa, unohtamatta puhtaasti kilpailemista ja ympäristöä.

Vastuullisen toimintakulttuurin kehittämistyötä teemme Voimisteluliiton Tähtitason vastuullisuusaskeleita toteuttaen. Sitoudumme urheilun yhteisiin reilunpelin periaatteisiin, sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin

Tavoitteena on saada vastuullinen toimintatapa osaksi seuran arkea, jossa kaikki seuran toimijat tietävät oman roolinsa ja vaikutuksensa vastuullisuustyössä. Osaamme tunnistaa ja puuttua epäkohtiin, sekä edistää vastuullista kulttuuria omilla toimillamme.

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Voimisteluliiton epäasialliseen käytökseen puuttumisen malli toimii seuran käsikirjana sille, kuinka toiminnassamme puututaan ja käsitellään epäasiallisen käytöksen tapauksia.

Mitä epäasiallinen käytös voi esimerkiksi olla?

• toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta
• treeniyhteisön ulkopuolelle jättämistä
• huutamista, haukkumista, kiroilua, asiatonta nimittelyä, halventavia katseita, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista
• fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua
• epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä
• seksuaalista häirintää
• sukupuoleen perustuvaa häirintää
• päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä

Mikä on seksuaalista häirintää?

Häirinnällä tarkoitetaan henkilön ihmisarvoa loukkaavaa käytöstä ja seksuaalisella häirinnällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Tämä voidaan tehdä erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tällaisen ilmapiirin voi luoda esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit tai vihjailut ja kehon kommentointi.

Epäasiallisesta käytöksestä ilmoittaminen

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen perustuu nopeaan reagointiin ja sovitteluun, sekä ennaltaehkäisyyn. Suurin osa epäasiallisesta käytöksestä saadaan katkaistua ottamalla asia puheeksi heti. Toivomme, että ilmoitat meille viipymättä, jos kohtaat minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä seuramme järjestämän toiminnan parissa. Tarvittaessa konsultoimme Voimisteluliittoa, Et ole yksin -palvelua, poliisia ja/tai lastensuojelua seurassamme ilmenneistä tapauksista.

Voit halutessasi kertoa havaitsemastasi epäasiallisesta käytöksestä suoraan ohjaajalle tai tehdä ilmoituksen seuran toimistoon, puh. 0400 245 228 tai ilsetoimisto@gmail.com.

Voit myös kertoa huolestasi alla olevalla lomakkeella. Dokumentointi tehdään tietoturvallisella tavalla.

Yhteydenottolomake

*
*

Mikäli ilmoittaja haluaa pysyä anonyymina, asia käsitellään yleisellä tasolla. Jos otat yhteyttä anonyymisti eikä selvitystasolla päästä etenemään ilman lisätietoja, asian käsittely joudutaan keskeyttämään. Toivomme, että kaikki mahdolliset ilmoitukset pystytään käsittelemään asianomaisten kanssa loppuun asti, joten mikäli mahdollista, lisääthän rohkeasti yhteystietosi. 

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Harrastuksen on oltava kaikille turvallista ja kaikilla on oikeus harrastaa ilman pelkoa.

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Palvelu auttaa epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.

Lisätietoa Voimisteluliiton vastuullisuusaskelista ja seurojen vastuullisuusohjelmista.

ILsessä noudatamme Tähtitason vastuullisuusaskeleita. 

Reilun pelin periaatteet