Harrastustukihakemus

5.8.2020


ILse tukee perheitä lasten harrastuskustannuksissa

Jokaisella lapsella on oikeus harrastuksiin riippumatta perheen elämäntilanteesta. Imatran Liikuntaseura ry tukee perheitä lasten harrastuskustannuksissa.

Seura on saanut Imatran kaupungilta avustusta vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaan harrastusmaksujen tukemiseksi vuodelle 2020. Tuen jakamisesta päättää johtokunta.

Harrastustuen myöntämisen perusteina voi olla esimerkiksi perheen monilapsisuus, työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet tai akuutit kriisit tai muista toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti seuran toimesta.

Lisätietoja ja hakuohjeet.