SIIRRETTY!/ Kevätkokous 18.3.2020 klo 18.30

9.3.2020

KEVÄTKOKOUS SIIRRETTY!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS ON SIIRRETTY
KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI PIDETTÄVÄKSI
MYÖHEMMIN ILMOITETTAVANA AJANKOHTANA!

 

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen eli jos sitä ei ole kokousta ei voi järjestää etäyhteyksillä.