ILse loistaa Tähtiseurana myös jatkossa!

12.1.2020


Imatran Liikuntaseura ILse ry on läpäissyt lajiliiton toimesta määräajoin tehtävän Tähtiseura-auditoinnin. Seuran toiminta täyttää edelleen Olympiakomitean Tähtiseurakriteerit sekä lasten ja nuorten että aikuisten liikunnan osalta. Lasten ja nuorten ja aikuisten Tähtiseura-tunnuksen saamiseksi auditoinnissa arvioitiin laatukriteerien täyttymistä johtamisen ja hallinnon, urheilutoiminnan, seuran ihmisten sekä resurssien osa-alueilla. ILse jatkaa Etelä-Karjalan alueen ainoana Tähtiseurana, joka on täyttänyt sekä lasten ja nuorten että aikuisten osa-alueen kriteerit.

Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen Tähtiseura-laatuohjelman tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtimerkin saaneet seurat toimivat osana maanlaajuista jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. Aiemman Sinettiseuratoiminnan (lapset ja nuoret) ja PRIIMA-laatuseura-sertifikaatin (aikuiset) jatkoksi syntyneeseen Tähtiseura-ohjelmaan vuonna 2018 hyväksytty Imatran Liikuntaseura ILse ry auditoitiin nyt ensi kertaa uudistunein ja uudistuksen myötä laajentunein Tähtiseura-kriteerein.

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Kiitos laadukkaasta seuratoiminnasta kuuluu koko ILsen yhteisölle: jäsenille, vanhemmille, valmentajille ja ohjaajille, toimihenkilöille, vapaaehtoisille ja tukijoille! Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kohti seuraavia kehityspolkuja!